PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pályázati kiírás – Egymillió forint összértékben
Együtt álmodtuk!
A pályázat célja:
A PG Hungary és a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért (továbbiakban a Szervezők) pályázatot hirdet a Mosonmagyaróváron és térségében működő oktatási és nevelési intézmények, bölcsődék, óvodák és iskolák közösségi céljaihoz hozzájáruló eszközök beszerzésének támogatására 1.000.000 forintos összértékben. A pályázati összeghez a PG Hungary által nyújtott támogatás 886.410 forint, amit az egyesület egészített ki 1.000.000 forintra.
Ahogy a pályázat Együtt álmodtuk! címe is jelzi, olyan eszközök megvásárlását támogatjuk, amelyek közösségi célokat szolgálnak, nem egyszeri alkalomra szólnak, hanem akár hosszú évekig járulnak hozzá a gyermekek fejlesztéséhez, szabadidős tevékenységeihez, sportolási lehetőségeihez.
És ha már álmokról van szó, azoknak nem szeretnénk határt szabni: bármilyen olyan eszközre lehet pályázni, ami a fenti célokat szolgálja, a gyermekek öröméért.
Pályázati díj: nincs.
Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Mosonudvar, Püski, Rajka, Újrónafő, Várbalog településeken működő bölcsődék, óvodák, iskolák, az ezen intézményekhez szorosan kapcsolódó civil szervezetek (így például iskolai alapítványok), szülői munkaközösségek.
Pályázati előírások
A pályázat megvalósításának időtartama: A támogatási szerződés megkötését követő 1 naptári év.
A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az egyesület támogatási szerződés köt.
Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege:
1. Összdíjazás 1.000.000 Ft, melyet az alábbiak szerint osztanánk ki:
a.) 500.000 Ft
b.) 300.000 Ft
c.) 200.000 Ft
2. A szervezők fenntartják a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtsanak, illetve az 1.000.000 forintos összeg elosztásáról más arányban döntsenek.
Egyéb szabályok: Csak olyan eszköz beszerzésére lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat beadásának módja és határideje:
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online) lehet beküldeni a peldaegyesulet@gmail.com email-címre október 15. – november 15. között.
Pályázat elbírálása: november 17.
Benyújtandó dokumentumok:
A pályázati anyagban a célcsoport megjelölésével együtt ismertetni kell a pontos célkitűzést, a részletes költségvetést. A pályázat a pályázó hivatalos aláírásával együtt érvényes.
Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról a Szervezők döntenek. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. A Szervezők értékelik a pályázatokban szereplő eszközök jelentőségét, a rászorultsági elv érvényesülését, indokoltságát, a pályázat tartalmát.
A pályázók értesítése: A döntéséről minden pályázó írásban (email-ben) értesítést kap november 20-ig. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően e-mailben értesítjük a további teendőikről.
A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása nyertes pályázó és az Egyesület közötti támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül történik.
További információk:
peldaegyesulet@gmail.com
Jóváhagyta a PG Hungary és a Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért

Köszönjük a meghívást!

Az Óvártej Zrt.-vel tavaly óta szoros az együttműködésünk: hálásak vagyunk, amiért tetőt biztosítanak a fejünk fölé, amit erőnkhöz mérten igyekszünk csinosítani 🏡
A vállalkozás szeptember 24-ére családi napot szervezett, amire minket is meghívtak. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, és ahogy megszokhattátok, sok meglepetéssel készültünk. Nekünk a boldog, alkotó gyermekarcok a munkánk legnagyobb elismerése. Minderről a képek árulkodjanak 🥳🤩🥰
Nagy meglepetésünkre, a szervezők a tombola bevételét is jótékony célra felajánlották egyesületünk javára, amit szintén nagyon szépen köszönünk! 💝

Íjászverseny Levélen

Az ötödik jótékonysági levéli íjászverseny, melynek bevételét egyesületünknek ajánlják fel. Nagyon szépen köszönjük 💝

Bábszínházi Előadás

A Példa Egyesületnél hisszük, hogy élményt adni az egyik legnagyobb ajándék! Mert az élmények örök emlékül szolgálnak, melyekhez alkalom adtán, ha az élet úgy kívánja, vissza lehet nyúlni vigaszért, tanulságért, örömért, megoldásért…
Tegnap a Flesch Központban megrendezett Ágacska című élő szereplős mese előadásra sikerült sok-sok óvodás és iskolai alsó tagozatos kisgyereket eljuttatnunk. Érkeztek gyerekek Hegyeshalomból, Máriakálnokról és Dunaszigetről egyaránt.
A 2021 évi karácsonyi álmok programunkban, élmények ajándékozására is volt lehetőségük a támogatóinknak. Bábszínházi előadásra összesen 35 gyermek számára elegendő adomány érkezett számlánkra a karácsonyi időszakban. Tavasszal neki láttunk a szervezésnek – és mint annyi más alkalommal is – jószándékú, segítőkész emberekre találtunk az úton. Éppen ezért a felajánlásaiknak és az összefogásnak köszönhetően 35 gyerek helyett végül összesen 83 kisgyerek élvezhette a színházi varázslat ízét.
Mindhárom településről busszal érkeztek a gyerekek. Máriakálnokon Rezneki
Róbert a Fa-Ter Személyszállító Kft. tulajdonosa ajánlotta fel egyik buszát ingyenesen, a sofőr pedig Németh Ferenc volt, akinek unokája is a
máriakálnoki Csicsergő óvodába jár. Hegyeshalomból a település kisbuszával
érkeztek az alsó tagozatos tanulók. Hálás szívvel köszönjük a felajánlásokat és segítséget! Utóbbi az oktatási, nevelési intézmények vezetőinek is szól a gyors és rugalmas együttműködésért a lelkes szervezésért, Kótainé Rebek Erzsébetnek, Mesterné Bedő Gyöngyinek
és Nagyné Giczi Zsuzsannának is jár a szívből jövő köszönet! Természetesen azoknak a támogatóinknak is hálásak vagyunk, akik bizalmukkal és pénzbeni adományukkal járultak hozzá a megvalósításhoz. Ők pedig a következő
személyek: Csiba Géza, Farkas Enikő, Suri Andrea, Hattné Klement Andrea, Takácsné Riener Eszter, Szűcsné Kovács Katalin és egy ismeretlen felajánló.